• Εξωκορωνικός σταθερός ρυθμιζόμενος σύνδεσμος για Μ.Ο.
• Ενδοριζικός σταθερός σύνδεσμος.