Εφίππια (πλαστικά, χαλύβδινα, χρυσ/να).
Πλαστικές δοκοί στρογγυλές-οβάλ και με προέκταση.